Corona Abonnement

!! Maak een nieuwe Lid voor de BBAT en steun uw Vereniging !!

Geachte Leden, door nieuwe Leden te werfen voor onze Hobby help U de Belgische Bond voor Aquarium en Terrarium - houders te blijven bestaan en kunen wij verder onze Hobby helpen uit te oefenen en te perfectioneren
Tevens steunt U ook uw vereniging door het aanbrengen van en nieuw Lid, U vereniging ontvangt er punten voor die ze later in hun prestataie lijst inbrengen een en vergoeding ervoor ontvangen.

Corona Abo
Categorie: