Lidmaatschap

Om politiek gehoord te worden, is het belangrijk dat veel nationale Bonden in de EATA vertegenwoordigd zijn.

Momenteel zijn 11 Bonden uit 8 landen lid van EATA.

Wie kan lid worden?

  • De leden van de EATA zijn meestal de nationale Bonden.
  • Als er in een land onafhankelijke nationale Bonden bestaan, bijvoorbeeld om  taalkundige of thematische redenen, kunnen alleleden lid zijn van EATA.
  • Als er in een land geen georganiseerde Bond bestaat, kunnen maximaal 2  Organisaties met elk één stemrecht voorlopig lid worden van EATA totdat een Bond is opgericht.
  • Als er in een land geen Bonden bestaan, kunnen individuen een land voorlopig vertegenwoordigen totdat een Bond zich aansluit.

Bonden die geïnteresseerd zijn in de EATA dienen zich te registreren bij het presidium (office@eata-online.org).

Het College van Afgevaardigden beslist over de definitieve toelating.