EU - verordening 1143/2014 inzake invasieve uitheemse soorten

                                         Invasieve buitenaardse soorten

Invasieve Alien Species (IAS), zijn dieren en planten die per ongeluk of opzettelijk in een natuurlijke omgeving worden geintroduceerd war ze normaal niet worden aangetroffen, met ernstige negatieve gevolgen voor hun nieuwe omgeving. ze vormen een grote bedreiging voor inheemse planten en dieren in Europa en veroorzaken elk jaar voor miljarden euro's schade aan de Europese economie. Aangezien invasieve uitheemse soorten de grenzen niet respecteren, zullen gecoördineerde acties op Europees niveau effectiever zijn dan individuele acties op het niveau van de lidstaten. 

                                 https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6f9e5...

onder deze link vind u de EU - verordening 1143/2014 inzake invasieve uitheemse soorten

Consultation meeting on the update of the list of invasive alien animals of Union concern on Friday 30.11

2018 te Brussel  onder deelname van de Belgische Bond voor Aqqquarium en terrarium - houders  ( Werner Dossler )

Verordening  1143/2014
Categorie: