Členství

Aby byla E.A.T.A. vnímána jako partner v politických jednáních, je důležité, aby v E.A.T.A. bylo zastoupeno co nejvíce národních, celostátních asociací.

V současné době je členy jedenáct organizací z osmi evropských zemí.

Kdo se může stát členem?

  • Členy EATA jsou obvykle celostátní sdružení.
  • Existuje-li ve státu, např. z jazykových důvodů nebo územních více nezávislých národních sdružení, mohou být všichni členy EATA.
  • Pokud v zemi neexistuje celostátní organizace, mohou se až do založení sdružení dočasně stát členy EATA maximálně dva kluby s jedním hlasovacím oprávněním.
  • Pokud neexistují žádná sdružení v danné zemi, mohou tuto až do vstupu do sdružení prozatímně zastupovat jednotlivci.

Sdružení se zájmem o vstup do EATA zasílají přihlášku prezidiu (office@eata-online.org).

O konečném přijetí rozhoduje schůze delegátů.