O co nám jde

Činnosti EATA jsou rozmanité a jsou charakterizovány činností jednotlivých členských asociací. V souhrnu je však lze je tematicky prezentovat několika klíčovými slovy, která symbolicky znázorňují, jaký je základní smysl EATA a o co nám jde:

  • chovatelství

  • spolupráce

  • odpovědnost

Termín zájmové chovy v rámci EATA znamená chov zvířat na základě vědecky doložených životních podmínek v úzkém vztahu k zákonným normám.

Jsme pevně přesvědčeni, že vivaristika přátelská ke zvířatům významně přispívá k osobnímu rozvoji jednotlivců a k soudržnosti naší společnosti. Kromě toho podporuje porozumění k potřebám zvířat v zájmových chovech na rozdíl od běžných podmínek chovu domácích zvířat ve vztahu k ekologickým cyklům. Chov zvířat v lidské péči v co jelpeších podmínkách je základem pro získávání nových znalostí ve vědě. Chov zvířat v dobrých životních podmínkách je pro nás neoddiskutovatelný, a proto je jedním z našich hlavních cílů optimalizace právního rámce a zákonů o dobrých životních podmínkách zvířat prostřednictvím poradenství zákonodárcům a přispívání k navrhování zákonů a předpisů na všech úrovních.

Spolupráce - EATA znamená živou klubovou kulturu, národní a mezinárodní spolupráci a ochotu komunikovat se všemi stranami.

Zlepšování chovu zvířat je založeno na živé výměně zkušeností mezi odborníky a nadšenci ve všech oblastech. EATA proto výslovně propaguje rámec jednotlivých sdružení jako jádro členských asociací, pravidelně si vyměňuje s členskými asociacemi na úrovni sdružení informace a udržuje intenzivní kontakty s veřejnými institucemi, jako jsou univerzity, zoologické zahrady, školy a muzea. Vážíme si komunikace s členskými sdruženími, ale i sdruženími mimo EATA, jakož i diskusí se skupinami na ochranu zvířat a zástupci obchodu. Spolupráce samozřejmě zahrnuje, jak již bylo zmíněno, zákonodárce, ale také orgány výkonné moci, jako jsou úřední veterinární správy nebo celní orgány.

Odpovědnost - EATA znamená také zodpovědný přístup k přírodě a zvířatům nejen v rámci regionálních aktivit a zlepšování produktů z hlediska udržitelnosti a dobrých životních podmínek zvířat.

Začátky 21. století charakterizují člověkem způsobené ekologické katastrofy a změny klimatu, cílené ničení biotopů v důsledku ekonomických zájmů, chamtivost nebo čistou bezohlednost ale také  globální břemeno masového cestovního ruchu. EATA záleží na tom, aby vivarista měl ke zvířatům zodpovědný a šetrnný způsob zacházení. Organizace EATA se zavázala k ochraně druhů a přírody, podpoře regionálních šlechtitelských a prodejních aktivit v zájmu udržitelnosti, podpoře smysluplných projektů ochrany v zemích původu našich chovanců a k součinnosti s průmyslem na optimalizaci produktů z hlediska dobrých životních podmínek zvířat.