Kdo jsme

EATA (European Aquarium & Terrarium Association) je sdružení evropských vivaristických asociací. Sdružení vzniklo jako European Aquaristic & Terraristic Association v roce 1997 na základě dřívější asociace „Aqua Terra International“ založené v roce 1972.

Zakládajícími organizacemi jsou celostátní či státní územní vivaristické svazy VDA, BBAT, NBAT, FFAAT, FFA, ÖVVÖ, AKVA CZ a FELAT.

V roce 2010 se sdružení rozhodlo o drobné změně názvu. Slova „Aquaristic & Terraristic“ byla nahrazena slovy „Aquarium & Terrarium“, aby nedošlo k záměně, kdy na internetu  byl často termín Terraristic překládán jako terorismus, a aby naši členové mohli lépe a jasněji identifikovat lépe jméno celé organizace „European Aquarium & Terrarium Association“.

Důležitým cílem EATA je spolupracovat na evropské úrovni.

To má následující výhody

  • Rozvoj silné organizace v Evropě
  • Lepší kontakt mezi sdruženími.
  • Stálá výměna informací mezi asociacemi o jejich činnosti.
  • Informace o příslušných vnitrostátních a evropských právních předpisech
  • Navazování kontaktů s politickými stranami, obchodní sférou, jinými nevládními organizacemi a dalšími hospodářskými organizacemi na evropské úrovni

EATA je ústředním komunikačním centrem všech členských asociací ve výše uvedených bodech.